Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Hang Ngo Taxation Services

Nhận khai thuế, cố vấn tài chánh, đăng ký doanh nghiệp tại Cairnlea, Melbourne

Liên hệ: 0403 066 402
Đặc biệt quanh Cairnlea, VIC 3023. Ngành nghề: Kế toán - Thuế vụ
Total views to date: 9733 views. Last update 29/08/2019 16:13:35

KẾ TOÁN - KHAI THUẾ 

HANG NGO TAXATION SERVICES 

Public Accountant - Registered Tax Agent 

B.B.Acc - Fellow NTAA 

• Cố vấn và khai thuế cá nhân, hợp doanh,công ty, cơ sở thương mại, quỹ hưu trí (SMSF). 

• Khai thuế GST (BAS), IAS & PAYG. 

• Đăng ký tên doanh nghiệp, lập công ty, Trust, Partnership, ABN, GST, workcover. 

• Hướng dẫn và đảm nhận giữ sổ sách (bookkeeping), trả lương và đóng super fund cho công nhân. 

• Khai thuế bằng máy điện toán (ELS), sở thuế hoàn trả tiền trong vòng 14 ngày, bảo đảm lấy lại thuế tối đa và an toàn. 

• Giúp mượn tiền mua nhà, xây nhà, mua xe, sang thương vụ, hoặc tái tài chánh với phân lời thấp.

 

Liên lạc Hằng: 0403 066 402 • Email: hang@hangngotax.com.au • 22 HOMEBUSH RD, CAIRNLEA VIC 3023 


X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: 70972 vào ô bên dưới.Tìm bản đồ của thương vụ Hang Ngo Taxation Services...

Liên hệ qua SMS
Bạn có tổng cộng 160 kí tự... Nội dung SMS – KHÔNG đánh tiếng Việt: Nhập mã bảo mật: 70972 vào ô dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Hang Ngo Taxation Services
Rating: 3.6 out of 5 based on 5 reviews.
Xin viết bình luận của mình cho Hang Ngo Taxation Services, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ