Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Blu Juls Taxation Service

Chuyên về dịch vụ kế toán, tư vấn và tuân thủ quy định về thuế.

Liên hệ: 9356 9864
322 Station Rd, St Albans, VIC 3021. Ngành nghề: Kế toán - Thuế vụ
Total views to date: 925 views. Last update 18/07/2019 16:16:10

Blu Juls Taxation Services Accountants & Registered Tax Agents 

CÁC DỊCH VỤ: 

• Lên kế hoạch về thuế 

• Dịch vụ kế toán 

• Tư vấn và tuân thủ quy định về thuế 

• Dịch vụ lưu trữ sổ sách 

• Tư vấn kinh doanh 

• Tư vấn khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp mới, quỹ hưu bổng, tín thác đối tác, v.v... 

• Tuân thủ kinh doanh 

• Thoái vốn kinh doanh 

• Bán doanh nghiệp của quý vị  

• Hỗ trợ bảo hiểm nếu cần thiết với các đối tác liên kết với chúng tôi 

• Kế toán quốc tế 

• Tài chính thương mại và dân cư 

• Tài chính quốc tế 

• Tư vấn và tuân thủ quy định về thuế 

• Hỗ trợ pháp lý nếu cần 

• Lập kế hoạch tài chính với các đối tác liên kết với chúng tôi 

Lou Talevski

 

Kế toán viên công chúng đã được cấp phép (CPA), Cử nhân Kinh doanh (Kế toán), Hiệp hội Thuế và Kế toán Quốc gia (NTAA), FNB. 


X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: vào ô bên dưới.Tìm bản đồ của thương vụ Blu Juls Taxation Service...

Liên hệ qua SMS
Bạn có tổng cộng 160 kí tự... Nội dung SMS – KHÔNG đánh tiếng Việt: Nhập mã bảo mật: 29660 vào ô dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Xin viết bình luận của mình cho Blu Juls Taxation Service, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ