Page 77 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 77

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, May 01, 2020 • Viet Times 17con tiền vàng nhiều không kể xiết”, tưởng sau này sẽ thành Đại gia, ai dè cả nhà chuyển sang bán vàng mã.14. Thầy bói bảo “Sau này lớn cậu có tài kinh bang tế thế. Toàn phụ người chứ không bao giờ để người có cơ hội phụ mình”, tưởng sẽ trở thành bậc Vĩ nhân lạnh lùng ai dè là thằng Phụ hồ xách vữa suốt.15. Thày bói phán: Sau này có vị trí cao làm trụ cột trong xã hội, ai ngờ sau này làm nghề Xây dựng chuyên đổ bê tông.16. Thầy bói phán “Số anh mai này cực hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất”, tưởng hoành tráng lắm, rồi sao, giờ không có dép mà đi, không có mũ mà đội.17. Thầy bói bảo “Lớn lên giỏi lắm, nói một lời cả ngàn người lắng nghe”, tưởng sẽ làm đến Tướng, Tá đứng trước hàng quân, ai dè sau này đóng đinh nghề đọc loa phường ở uỷ ban.18. Đi xem thày phán “Số anh sau này có tướng cầm quân, nắm trong tay hàng ngàn


   75   76   77   78   79