Page 76 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 76

16 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <Lifestyle> • Live Radiothơ Cầm Kỳ Thi Hoạ, ai dè tay chân xăm trổ làm... Cầm đồ Thu Họ.9. Thầy bói phán: “Lớn lên nhanh nhẹn, hoạt bát, đi khắp muôn nơi trên tay luôn cầm tiền tỉ.” Tưởng là đại gia đi đầu tư bất động sản ai dè làm thằng bán vé số dạo.10. Thầy bói bảo: “Lớn lên con theo nghiệp bàn giấy, tính toán số má nắm trong tay nguồn tiền khổng lồ”, tưởng lớn lên làm CFO, Giám đốc tài chính ai dè làm kẻ chuyên Ghi lô đề.11. Thầy bói bảo: “Số con tài hoa hơn người, có Quốc Ấn đóng ở sao chủ mệnh”, tưởng lớn lên theo đường Chính trị bét cũng Bộ trưởng rồi lên Chủ tịch nước, ai dè làm chân văn thư chuyên đóng dấu cồm cộp ở trụ sở Ủy ban.12. Thầy bói phán “Số con là tướng tài hoa hiếm gặp, góp phần thay đổi lịch sử quốc gia” tưởng lớn lên sẽ như bác Trump, Putin hay bác... Un?, ai dè làm nhân viên edit hậu kỳ ở xưởng phim tài liệu.13. Thầy bói phán “Mai này lớn lên quanh


   74   75   76   77   78