Page 62 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 62

22 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Mục lục <Lifestyle> • Live Radio21% các công việc sẽ mất đi:- Nhập dữ liệu- Kế toán sổ sách- Tài xế giao hàng- Luật sự- Công nhân- Nhân viên bán hàng door-to-door - Nhân viên dịch vụ bưu điện- Nhân viên sales tổng đài48% các công việc sẽ giữ nguyên không thay đổi- CEO- Cố vấn tài chính- Giáo viên- Nhân sự- Chuyên viên pháp lý- Kỹ sư robot- Chuyên viên quản trị rủi ro- Chuyên viên phân tích thông tin an ninh - Chuyên viên mạng- Giám đốc vận hành


   60   61   62   63   64