Page 63 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 63

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, April 17, 2020 • Viet Times 2327% các công việc mới sẽ sinh ra- Kỹ sư ngành tự động hoá- Chuyên viên sáng tạo- Chuyên viên thiết kế giải pháp- Chuyên viên về nhân học và văn hoáLưu ý là các công việc mới được sinh ra đều liên quan đến tư duy sáng tạo và tư duy kết nối thế giới thật và ảo.Để trở thành chuyên viên đưa ra được các giải pháp và giải pháp sáng tạo trong môi trường và đối diện với các vấn đề phức tạp, ai cũng cần rèn luyện cho mình tư duy thiết kế, khả năng sáng tạo không bị đóng khung, và vốn kiến thức về nhân học và văn hoá để có thể tạo ra các giải pháp dựa trên hiểu biết về con người, và để có thể collaborate - cộng tác được với con người trên toàn thế giới.Tư duy sáng tạo, là thứ cần được tiếp cận và rèn luyện cả đời. Do đó, đối với con nhỏ, các phụ huynh nên cho tiếp cận qua hình thức chơi mà học, học theo dự án, học theo làm việc nhóm để nuôi dưỡng óc sáng tạo.


   61   62   63   64   65