Page 142 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 142

26 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Danh mục • 9999 1389Dainty Sichuan Food............................ 9078 1686 Daum Investments P/L..................0434 924 525 Deer Park Hotel......................................9363 1114 Famous Hotpot ...................................... 7013 0822 Glengala Hotel ....................................... 9361 1007 Glenroy RSL...........................................9306 9777 Gold Leaf Restaurant........................... 9311 1863 Green Gully Soccer Club......................9366 6697 Greyhounds Entertainment P/L........9548 3655 Gyoza Gyoza........................................... 9663 0801 Hainan Chicken..................................... 9561 7866 House of Delight....................................9663 8388 I love Pho.......................................... 0403 018 630 Ishiya Stone Grill Restaurant............ 9650 9510 Jinda Thai .............................................. 9419 5899 K Town Bar & Restaurant ............ 0447 430 552 Kealba Hotel...........................................9366 6555 Khai’s Kitchen.......................................9540 3489 Korean Chicken Bar Pty Ltd ........ 0426 285 779


   140   141   142   143   144