Page 140 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 140

24 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Danh mục • 9999 1389Styleline House ....................................9369 3007 Vivid Blinds & Shutter .................. 0478 066 686 White Lotus Blinds............................... 9547 2728MassageMassage 902.......................................... 9266 2421 Tao Massage .................................... 0452 628 049Máy lạnhAlpha Heating & Cooling......................................... HP Aircon Services ........................ 0432 459 666 Van Huynh Air Conditioning........0432 304 622Mua bán sắt vụnSky Scrap Metal .................................... 8753 6373Mua xe cũ - kéo xeBlue Sky Car Removal.....................0411 145 647 Five Star Motors....................................................... HBT Auto Parts P/L .............................9364 8350 L H Towing.............................................9873 0044


   138   139   140   141   142