Page 141 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 141

Danh mục • 9999 1389 Friday, April 10, 2020 • Viet Times 25Nam Dương Kéo Xe........................0455 899 999 Old Cars Removed.................................9798 3364 Omega Metal Recyclers.................. 0423 185 253 Vic Metal Recyclers PL .................. 0410 726 726 Werribee Specialist Towing ................ 9734 1486Năng lượng mặt trờiAus Solar Energy Group.................1300 616 126 Into Solar ............................................... 9543 1144 Sparkin Energy Australia P/L ..... 0448 087 146Nhà bếpCNT Kitchen......................................0451 157 571 HD Screens ...................................... 0421 835 980 KH Kitchen ...................................... 0434 383 282 HQA Builder Services..................... 0466 601 377 Kitchens for the Trade P/L.................9489 3383 TP Kitchens ..................................... 0421 186 457Nhà hàngCrystal Jade .......................................... 9639 2633


   139   140   141   142   143