Page 133 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 133

Danh mục • 9999 1389 Friday, April 10, 2020 • Viet Times 17P H Travel P/L.......................................9562 3830 Springvale Travel ................................. 9547 5122 TN Holiday Travel.................................8555 0099 Vien Dong Tourist Pty Ltd ............ 0401 888 834 Vivi Travel ..............................................9310 8111 West World International Travel ...... 9689 1331 Yes Travel P/L.......................................9356 0555Đại lý xe hơiAlan Mance Motors ..............................9396 8000 Garry Warren Smith Mazda ............... 8562 5555 Melbourne City Lexus.......................... 9373 7400 Patterson Cheney Toyota .................... 9215 2200Địa ốcFirst Choice Business Brokers .......... 9899 1888 Harcourts Footscray............................ 9396 0015 JJ Ketsa Property Agents ............ 0430 800 566 Kevin Quach Property Group ............. 8521 3759 LT Paci c ......................................... 0423 039 347


   131   132   133   134   135