Page 132 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 132

16 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Danh mục • 9999 1389 Dọn nhàNgoc Soan Don Nha ........................ 0422 100 368 Ren Ren Transport.........................0430 086 488 Rods Rubbish Removal......................... 9706 8739 Vince Removals..................................... 9317 4484Du học - Di trúAFSP & Associates Pty Ltd ................ 9364 4515 ATZ Immigration Services ................ 9687 4152 Fasta Visa ........................................ 0431 661 907 Jade Visa Pty Ltd..................................9034 3988 Mellink....................................................9689 3508 Ngo & Associates..................................9558 5366Du lịchBlue Sky Travel ......................................9410 0129 Friendly Travel Service P/L...............9326 9899 Kim Travel ..............................................9419 8152 Ocean Travel Service ........................... 9352 5665 OZZIE COACH TOURS ........................... 9094 7919


   130   131   132   133   134