Page 135 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 135

Danh mục • 9999 1389 Friday, April 10, 2020 • Viet Times 19AA TRAVELS.....................................0481 982 473 Airport Connect & Tours..............0468 422 966 Atlas Đưa Đón Phi Trường.................9558 5898 Dragon Tour Melbourne ................ 0421 944 188 Đưa Đón Phi Trường .....................0406 503 943 Kim Hong Airport Services .......... 0422 889 389 Nguyen Airport Shuttle..................0413 613 833 Phuc Dua Don Phi Truong..............0411 768 154 Viet Airport Shuttle ....................... 0478 969 999Giải tríDarebin RSL Sub-branch .....................9484 4353Giáo dụcBraybrook College................................. 9312 2900 Caroline Chisholm Catholic College .. 9296 5311 Carwatha College P-12.........................9795 5848 Copper eld College,............................... 9361 3888 Essendon Keilor College .......................8331 0100 Highvale Secondary College ............... 9803 5144


   133   134   135   136   137