Page 144 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 144

36 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Danh mục • 9999 1389N & N Handyman............................ 0431 812 800 Tai Handyman................................. 0412 238 292 Tâm Handyman................................0424 319 818 Thái Sơn Sửa Nhà .......................... 0449 912 944 Thanh - Handyman........................ 0423 310 777 Thanh Handyman................................. 9364 4195 Thanh Home Improvement ........... 0469 277 288 Toàn Sửa Chữa Nhà ....................... 0421 121 622 Trung Hieu Handyman.................. 0401 305 206 Tuấn Deer Park - Handyman........ 0421 533 668 Tuấn Handyman ............................. 0481 208 222 VIC FAB Pty Ltd....................................8358 5500 Vien Handyman .............................. 0413 653 577Thợ khóaKC Locksmiths......................................9346 9399 Kolliou Locksmiths ...............................9311 1078 Sole to Sole Locksmith.........................9366 2023 “Yes We Do” ........................................... 9312 7568


   142   143   144   145   146