Page 174 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 174

44 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Danh mục • 9999 1389 Xe hơiHi Tech Exhaust ................................... 9312 5066 Imlachs Self Serve Auto Parts........... 9547 7377 KAM Auto Parts.................................... 9317 0055 Lift Truck Brokers ............................... 9775 0277 MS Drive Shafts.................................... 9310 8700 SuperTrim Corporate Pty Ltd ............ 8774 2705Xe lăn - xe đẩyMr Mobility PL .......................................9314 9559 Xi măngC&C Concreting and Carports ..... 0402 839 727Xịt thuốc sát trùngTran’s Pest Control............................... 9311 3259Highvale Secondary CollegeTrường đạt được thành tích cao trong giảng dạy và học tập thông qua chương trình học tập phong phú và nâng cao.Mọi thông tin, xin liên lạc với truờng:Tel: 9803 5144 ĐĂNGKÝNGAYCapital Avenue, Glen Waverley VIC 3150 Email: highvale.sc@edumail.vic.gov.auCRICOS Provider Code 00681K


   170   171   172   173   174