Page 59 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 59

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, April 17, 2020 • Viet Times 19Làm sao để tập trung Ckhi làm việc tại nhàuộc sống bình thường khiến bạn phải cân bằng giữa một bên là gia đình và một bên là gia đình, bạn bè và các thúvui tiêu khiển. Thế nên khi mùa đại dịch đến, sự cân bằng ấy mất đi. Khi bạn phải mang công việc về nhà thì tức là phải có những tính toán sao cho hiệu quả.Một người mẹ trong gia đình và cũng là chủ doanh nghiệp, Bác sĩ tâm lý Elise Bi- alylew đã đưa ra 4 lời khuyên để giúp bạn quản lý cuộc sống tốt hơn khi đem việc về nhà làm.Tập trung ngay hôm nay. Hãy cố gắng tập trung làm tốt mọi việc theo trình tự thời gian mà bạn đã chọn. Nếu cái gì đã định trong buổi sáng, bạn cần tập trung làm nó,


   57   58   59   60   61