Page 9 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 9

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 9• Chương trình được thiết kế để duy trì mối liên hệ giữa chủ sử dụng lao động và nhân viên trong đại dịch virus corona;• Ước tính sáu triệu việc làm sẽ được cứu nguy;• Những thay đổi đối với Luật Công bằng Lao động sẽ cho phép chủ sử dụng lao động giảm mức lương nhân viên xuống $1,500 mỗi hai tuần, với điều kiện là giờ làm việc phải được điều chỉnh tương ứng;• Ủy ban Công bằng Lao động sẽ giải quyết các tranh chấp.Ai đủ điều kiện được lãnh trợ cấp?• Tất cả nhân viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian, và nhân viên thời vụ đã làm việc một năm cho người tuyển dụng họ;• Lao động phổ thông và công dân New Zea- land đang làm việc ở Úc với visa 444;• Các doanh nghiệp bị giảm ít nhất 30% doanh thu vì virus corona;• Nếu doanh thu của một công ty là hơn một tỷ


   7   8   9   10   11