Page 10 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 10

10 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <News> • Live Radiođô la thì doanh thu phải giảm 50%;• Tổ chức từ thiện bị giảm 15% doanh thu;• Người lao động có thu nhập dưới $1,500 mỗi hai tuần sẽ vẫn nhận được trợ cấp đầy đủ.Diễn biến nào đã xảy ra tại Quốc hội?• Một nhóm nghị sĩ và thượng nghị sĩ đã ủng hộ chương trình JobKeeper, với một loạt dự luật đã được thông qua ở lưỡng viện của Quốc hội vào hôm 8/4;• Đảng Lao động đã cố gắng thay đổi gói trợ cấp để bao gồm thêm người nhập cư tạm thời và lao động thời vụ;• Tuy nhiên những thay đổi này đã không được thông qua tại Hạ viện, và đảng Lao động phải chấp nhận những dự luật đã được đề ra ban đầu;• Đảng Xanh và đảng Centre Alliance đã cố gắng thực hiện các thay đổi để hỗ trợ các tổ chức từ thiện, di dân và lao động thời vụ, nhưng đảng Lao động đã bỏ phiếu chống sau khi cam kết sẽ không gây ra sự bế tắc.


   8   9   10   11   12