Page 66 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 66

66 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <News> • Live RadioKhoản trợ cấp sẽ bắt đầu được phân bổ từ ngày 6/4 và sẽ trả các khoản chi phí trong hai tuần lễ trước ngày 2/3, thời điểm trước khi người dân bắt đầu lo lắng và tự giữ con ở nhà do lo sợ mất việc hoặc lo ngại về sức khỏe. Các điều kiện xét duyệt để được nhận trợ cấp sẽ tạm thời bị hoãn lại trong khi khoản trợ cấp mới được phân bổ.Các trường mầm non sẽ tìm cách liên lạc lại với những trẻ em đã được cha mẹ xin nghỉ, để đảm bảo học sinh sẽ được đi học lại khi kết thúc dịch bệnh.48-146 HANNA ST. NOBLE PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


   64   65   66   67   68