Page 64 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 64

64 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <News> • Live Radiotừng trường hợp. Liên hệ với đại lý di trú của bạn.•Nếu bạn có visa đã hết hạn và đang ở nước ngoài, bạn cần phải xin visa khác (nhưng bạn sẽ không được cấp visa nếu bạn đang ở bên ngoài nước Úc).• Nếu bạn không thể truy cập vào trang kiểm tra tình trạng visa trực tuyến (VEVO), bạn vẫn có thể kiểm tra trực tuyến trên trang Im- miAccount.• BUPA VisServices và các phòng khám dịch vụ khác cho người có visa vẫn tiếp tục hoạt động tại Úc.• Thường trú nhân Úc có thể quay trở lại Úc nếu họ hiện đang ở nước ngoài nhưng sẽ bị yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày tại các cơ sở được chỉ định ở điểm đến của họ.


   62   63   64   65   66