Page 23 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 23

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 23Học sinh trong chương trình VCE sẽ vẫn có điểm ATAR, nhưng sẽ có một số thay đổi về thời khóa biểu học tập trong các chương trình VCE và VCAL như sau:- Bài kiểm tra tổng quát năng lực (GAT) tháng Sáu sẽ được dời đến tháng Mười hoặc tháng Mười một;- Các kỳ thi cuối năm sẽ bị hoãn lại ít nhất cho đến tháng Mười hai;- Các nhiệm vụ đánh giá ở trường học sẽ được giảm bớt để giảm áp lực đối với học sinh khi chuyển sang học tập từ xa và linh hoạt;- Các trường đại học sẽ được yêu cầu tạm ngừng bắt đầu năm học 2021 do những tác động của virus corona đối với học sinh trung học phổ thông.Tổ chức Giáo dục và Khảo thí bang Victoria (VCAA) cũng đang đánh giá việc rút ngắn lịch thi cuối năm do sự gián đoạn được gây ra bởi đại dịch. Một số ít học sinh sẽ được hoãn các chương trình VCE và VCAL đến đầu năm 2021


   21   22   23   24   25