Page 21 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 21

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 21sử dụng lao động sẽ không được hưởng khoản trợ cấp tiền lương $1,500 mỗi hai tuần.Theo chương trình JobKeeper, Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus corona sẽ nhận được khoản thanh toán $1,500 mỗi hai tuần để chuyển cho mỗi nhân viên trong thời gian sáu tháng. Dự kiến sẽ có sáu triệu người lao động được nhận tiền trợ cấp.Thế nhưng, Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU) và đảng Lao động Úc lo ngại rằng 1.1 triệu lao động thời vụ sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận được tiền trợ cấp vì không đáp ứng tiêu chí xét duyệt. Bộ trưởng Porter đã bác bỏ lời đề nghị của ACTU về việc nới lỏng tiêu chuẩn làm việc trên một năm đối với người lao động, và cho rằng đề xuất này quá rộng.Để đủ điều kiện được lãnh trợ cấp, doanh thu của một công ty phải giảm ít nhất 30% vì đại dịch. Các doanh nghiệp với doanh thu hàng năm hơn một tỷ đô la bị giảm 50% doanh thu và các tổ chức từ thiện bị giảm 15% doanh thu sẽ được hưởng trợ cấp.


   19   20   21   22   23