Page 73 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 73

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, May 08, 2020 • Viet Times 13hóa nhiều nhất có thể. Việc này giảm khả năng tiếp xúc giữa người với người. Bên cạnh đó, robot và máy móc thì không thể bị ốm.Những công việc lặp đi lặp lại có thể thay thế bằng thuật toán. Robot có thể tham gia dây chuyền sản xuất và thiết bị bay không người lái có thể giao hàng. Các nhà phân tích cũng cho biết tự động hóa sẽ được tăng tốc trong thời kỳ kinh tế đi xuống.                                                                                                                                                              


   71   72   73   74   75