Page 59 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 59

Mục lục <News> • Live Radio Friday, May 08, 2020 • Viet Times 59Với sự cân nhắc được định hướng, các ngôi nhà của LUMA được thiết kế để mang thiên nhiên vào, tối đa ánh sáng và không gian.Giai đoạn 1 đang được bán từ $545,000.


   57   58   59   60   61