Page 43 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 43

Mục lục <News> • Live Radio Friday, May 08, 2020 • Viet Times 43sinh khó có thể theo kịp bài vở sau quãng thời gian phải ở nhà, hoặc đến từ nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác mà tiếng anh không phải tiếng mẹ đẻ.Báo cáo phát hiện gần 46% học sinh có nguy cơ bị ảnh hưởng đáng kể đến việc học và phúc lợi khi không được đến trường.Báo cáo cũng kiến nghị ưu tiên hàng đầu là tất cả trẻ em từ mẫu giáo đến lớp hai nên được quay lại trường lớp.Theo ước tính từ báo cáo, việc trẻ em phải ở nhà có nguy cơ làm ảnh hưởng đếnkết quả giáo dục, dinh dưỡng, vận động thể chất, phúc lợi xã hội và cảm xúc của gần phân nửa trẻ em – tương đương với khoảng hai triệu trong số bốn triệu trẻ em.Hầu hết các tiểu bang đã bắt đầu học kỳ hai bằng cách sắp xếp cho học sinh học từ xa và đưa ra thời khóa biểu khác giờ để hạn chế số lượng học sinh trong một lớp học.Bộ trưởng Giáo dục Úc Dan Tehan nói với đài aBC rằng chính phủ mong muốn tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ cho học sinh đi học lại vào cuối tháng Năm.


   41   42   43   44   45