Page 37 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 37

Mục lục <News> • Live Radio Friday, May 08, 2020 • Viet Times 37Tuy nhiên, chính phủ Úc đã mở rộng quyền tiếp cận với tiền hưu bổng cho người nhập cư tạm thời đã ở Úc hơn 12 tháng. Một khoản thanh toán hỗ trợ khó khăn về tài chính cũng sẽ được cung cấp cho một số người giữ visa tạm thời nhất định theo chương trình lợi ích đặc biệt.Ngoài các tiểu bang trên, chính quyền bang Nam Úc đã công bố gói trợ cấp trị giá 13.8 triệu đô la cho tất cả sinh viên quốc tế đang theo học và sinh sống tại tiểu bang này.                                                                                                                                                              


   35   36   37   38   39