Page 86 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 86

26 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <Lifestyle> • Live RadioSức khoẻ gia đìnhSức tàn phá kinh Ckhủng của rượuác nhà nghiên cứu thuộc Đại học Florida của Mỹ đã phân tích thói quen uống rượu và hồ sơ tử vong của gần15.000 người từ năm 1980 tới nay. Đồng thời các nhà nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát những người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 44 về thời điểm đầu tiên uống rượu của họ là khi nào.Trong số tất cả người tham gia thì có tới 61% người uống rượu và 13% trong số đóVĂN PHÒNG KHAI THUẾ - KẾ TOÁN• KHAI THUẾ THU NHẬP• BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH • BÁO CÁO TÀI CHÍNH• TƯ VẤN KINH DOANH• TƯ VẤN VỀ THUẾM M a a r r v v e e l l C C o o n n s s u u l l t t i i n n g g P P t t y y L Lt d t d i s a C i s P a A C P P r Aa c P t i r c a e c t i c e• CẤU TRÚC & THIẾT LẬP (CÔNG TY, ỦY THÁC & HỢP TÁC DOANH NGHIỆP) • QUẢN LÝ QUỸ HƯU BỔNG SMSF• THIẾT LẬP QUỸ HƯU BỔNG SMSF• NỘP HỒ SƠ ATO & ASICMichael VellaKế toán viên & cố vấn chuyên nghiệp ở West Footscray.Có bằng CPA và khai thuế.LVL 1, SUITE 101, 46 GRAINGERS RD, WEST FOOTSCRAY Ph: 9317 5019 KNOW MORE


   84   85   86   87   88