Page 56 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 56

56 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <News> • Live Radioniên và người khuyết tật có thêm nhiều giờ làm việc. Việc nới lỏng quy tắc giới hạn thời gian làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật sẽ chỉ được áp dụng cho các sinh viên quốc tế đã ở Úc và cóviệc làm.Cách sắp xếp tương tự đối với sinh viên làm việc tại các siêu thị sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Ông Tudge cũng cho rằng các do- anh nghiệp có đủ thời gian để tuyển dụng và đào tạo nhân viên.Hồng Đào, Huệ Trần & Tuấn VũNhóm phóng viên, biên tập viên Viet Times                                                                                                                                                              


   54   55   56   57   58