Page 38 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 38

38 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <News> • Live RadioSinh viên quốc tế sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần $1,100WEDNESDAy, APRIL 29, 2020Hàng chục ngàn sinh viên quốc tế sẽ nhận được khoản trợ cấp $1,100 từ chính quyền bang Victoria để giúp các em giảm bớt những khó khăn do virus corona gây ra.Chính quyền bang sẽ thiết lập quỹ cứu trợ khẩn cấp 45 triệu đô la cho sinh viên quốc tế để phân bổ khoản trợ cấp một lần này. Dự kiến từ 40,000 đến 150,000 sinh viên quốc tế tại tiểu bang sẽ được nhận trợ cấp.Chính quyền bang hy vọng gói trợ cấp này


   36   37   38   39   40