Page 24 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 24

24 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <News> • Live RadioBộ cho biết trong một bài đăng trên Face- book rằng “Bạn sẽ chỉ bắt đầu được lãnh tiền trợ cấp bổ sung $550 hai tuần một lần sau khi đã báo cáo thu nhập trong khoảng thời gian tính đến ngày 27/4.Ví dụ như bạn muốn lãnh khoản trợ cấp tiếp theo vào ngày 27/4 nhưng thời hạn báo cáo thu nhập của bạn chỉ tính đến ngày 26/4, thì khoản trợ cấp bổ sung do virus corona sẽ không được tính vào chu kỳ thanh toán này.Nếu bạn hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ thanh toán khoản trợ cấp bổ sung cùng với tiền trợ cấp của bạn trong hai tuần tới”. Điều này được hiểu là một số cá nhân muốn nhận tiền trợ cấp vào ngày 27/4 sẽ phải chờ thêm ít nhất 14 ngày nữa.Công đoàn Người lao động Thất nghiệp Úc cho biết có hàng ngàn người bị ảnh hưởng sau khi đã chờ nhận tiền trợ cấp suốt hơn một tháng, kể từ khi khoản trợ cấp bổ sung được công bố vào ngày 22/3.


   22   23   24   25   26