Page 167 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 167

Danh mục • 9999 1389 Friday, May 01, 2020 • Viet Times 37 Thợ kiếngVina Glass ........................................ 0405 999 226Thợ làm vườnTai Trinh Gardener .........................0418 105 871 Thiết Kế Sân Vườn (Duyên Lê) ....0452 290 510Thợ mộcTH Pro Renovation ......................... 0466 221 144Thợ ống nướcAllsubs Plumbing............................0423 288 893 Blocked Drains Cleared ................. 0402 996 397 First Choice Plumbing ....................0421 670 119 Ho Plumbing & Gas Services.............. 9547 5205 Master Plumber Huynh.......................9850 9245 N & N - Thợ thông cống ................. 0431 812 800 P & PW Plumbing............................0409 708 802 Phong - Plumber .............................. 0478 932 592 PPR Western Plumbing........................9055 5850 Speed Plumbing Services .............. 0432 187 209


   165   166   167   168   169