Page 144 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 144

14 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Danh mục • 9999 1389Phiên dịch - Tư Vấn Hành Chính.0404 937 582 Dịch vụ cưới hỏiHappy Receptions ..................................9315 3191Dịch vụ giữ trẻCherry Crescent Pre-School ............... 9311 2207 Dandenong Family Daycare .............. 8571 1807Dịch vụ mai tángErn Jensen Funerals ........................... 9480 1477 MTL Asian Funeral Home..............0421 821 901Dịch vụ người lớnBambra Studio....................................... 9563 6221 Blue Krystal .......................................... 9708 5555 Club 122.................................................. 9376 2666 Club 39 Tope Street..............................9645 0206 Club 8 .......................................................9574 1666 Dandy Belles...........................................9792 0166 Far Eastern Relaxation.......................9326 8388


   142   143   144   145   146