Page 116 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 116

2 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Danh mục • Đặt quảng cáoTelephone: 03. 9014 1438 Hotline: 0468 965 298 Updated News: vtimes.com.auYear 23th, Issue 1123 Friday, 01 May, 2020The trusted source for the Vietnamese in Victoria since 1997.DANH MỤC RAO VẶT • CLASSIFIEDSBán đồ đạc............................................................................4 Bán nhà ................................................................................4 Bán xe ...................................................................................4 Các dịch vụ khác................................................................4 Cần người ............................................................................5 Cho mướn nhà....................................................................8 Sang shop.............................................................................9 Share phòng ......................................................................11 Thuê nhà ............................................................................13 Tìm bạn...............................................................................1525


   114   115   116   117   118