Page 101 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 101

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, May 01, 2020 • Viet Times 41may mắn bất ngờ.Kỷ Mùi không có biến chuyển gì lớn trong thời gian này. Tài chánh vẫn tiến triển vững vàng, không nên lụy sâu vào chuyện tình cảm, nhất là đã có gia đình.Đinh Mùi việc làm vẫn chạy đều một cách tốt đẹp. Tuy nhiên tài chánh vẫn còn phải suy nghĩ, ưu tư vì những diễn tiến của công việc trong tương lai. Gia đạo an lành.Ất Mùi nên cẩn thận nhiều về tiền bạc, đừng cho ai vay mượn hoặc hùn hạp. Cũng lưu tâm kẻ gian rình rập chờ sơ hở chiếm đoạt. Sức khỏe ổn định.TUỔI THÂNNhâm Thân nên tỏ ra rộng lượng, đừngđể ý tới chuyện nhỏ cửa người khác. Tình cảm cá nhân đã vui vẻ trở lại, công việc và tài chánh hanh thông.Canh Thân vẫn còn có đôi chút lo lắng về chuyện gia đình. Nghề nghiệp sau một thời gian trì trệ, nay đã đi vào ổn định. Tài lộc có may mắn nhỏ bất ngờ.


   99   100   101   102   103