Page 9 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 9

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 17, 2020 • Viet Times 9Các phòng khám / bệnh viện ở khu vực hẻo lánh:• Ballarat Base Hospital — Dịch vụ Y tếBallarat• Barwon Health North, Geelong — BarwonHealth (xin gọi số (03) 4215 4445 trướckhi đến xét nghiệm)• Barwon Health – Đại học Y khoa Geelong(xin gọi số (03) 4215 4445 trước khi đếnxét nghiệm)• Bacchus Marsh — Dịch vụ Y tếDjerriwarrh• Benalla Health• Bendigo Hospital• Central Highlands Rural Health –Kyneton• Echuca Hospital — Echuca RegionalHealth• Dịch vụ Y tế Quận Maryborough• Melton — Dịch vụ Y tế Djerriwarrh• Trung tâm Y tế Đảo Phillip — Bass CoastHealth• Portland District Health


   7   8   9   10   11