Page 40 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 40

40 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Mục lục <News> • Live Radiogiấy vệ sinh và nước rửa ta sát khuẩn.Có lẽ vì lý do đó mà kẻ gom hàng trên không thể thực hiện hành vi, bèn tìm cách đem trả hàng.Trong thông điệp cuối bản tin, anh Drake khuyên người tiêu dùng chỉ nên mua những món hàng nào thật sự cần thiết, và không nên mua quá tay.                                                                                                                                                              


   38   39   40   41   42