Page 20 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 20

20 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Mục lục <News> • Live Radiocư dân thành phố này như sau:Miễn phí tiêm phòng với trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi, phụ nữ có thai, người cao niên từ 65 tuổi trở lên, và những ai có bệnh sử trước đó (medical condition). Với những người còn lại, phí tiêm phòng là $15/lần.Thời gian tiêm phòng sẽ diễn ra từ đầu tháng 5 đến hết cuối tháng 6 tại nhiều địa điểm công cộng trên khắp thành phố.Mọi chi tiết xin liên lạc yarracity.vic.gov.au                                                                                                                                                              


   18   19   20   21   22