Page 117 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 117

Danh mục • 9999 1389 Friday, April 17, 2020 • Viet Times 37 Thợ kiếngVina Glass ........................................ 0405 999 226Thợ làm vườnTai Trinh Gardener .........................0418 105 871 Thiết Kế Sân Vườn (Duyên Lê) ....0452 290 510Thợ mộcTH Pro Renovation ......................... 0466 221 144Thợ ống nướcAllsubs Plumbing............................0423 288 893 Blocked Drains Cleared ................. 0402 996 397 First Choice Plumbing ....................0421 670 119 Ho Plumbing & Gas Services.............. 9547 5205 Master Plumber Huynh.......................9850 9245 N & N - Thợ thông cống ................. 0431 812 800 P & PW Plumbing............................0409 708 802 Phong - Plumber .............................. 0478 932 592 PPR Western Plumbing........................9055 5850 Speed Plumbing Services .............. 0432 187 209


   115   116   117   118   119