Page 114 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 114

34 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Danh mục • 9999 1389CENSIGNS.........................................0403 289 640 Thiết kế nhà shop ................. CGC Stainless SteelFabrication.............................................9348 9938 Govada P/L....................................... 0451 776 056Thợ các loạiRemove IT......................................... 0452 071 565Thợ điệnAHP Electrical................................. 0422 400 310 Aladin Electrical............................. 0403 691 969 DJ Electrical ...................................0432 468 538 Fused P/L (Phu Electrician)...............8555 3399 HP Electrical.................................... 0430 129 892 KN Spark Electrical .......................0412 994 617 Long Le Electrical Contractors....0458 852 009 Luke’s Electronic Services .................9546 8458 MCB Electrical Services................0433 106 868 Minh Phung Electrician ...................... 9363 6659 Sparktek Electrical Services........0403 370 803


   112   113   114   115   116