Page 108 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 108

28 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Danh mục • 9999 1389MOG Orthodontics.................................9793 4266 Nha Khoa Á Đông................... (84 28) 3965 0770 Nha Khoa Cẩm Tú...................(84 28) 3821 8807 Nha Khoa Dr. Care .................... +84 8 6674 8910 Nha Khoa Đại Nam...................(84) 96 4444 999 Nha Khoa Hoa Mỹ...................(84 28) 3955 1812 Nha Khoa Nhan Tam..............(84 28) 3957 0229 Nha Khoa Phước Lộc Thọ ...................9362 0088 Nha Khoa Xinh Xinh ...............(84 8) 3837 9520 Springvale Dental Smiles........... (03) 9546 1127 Springvale South Dental ..................... 9547 1542 Sunshine Smile ..................................... 9364 8818Nhà quànAllison Monkhouse............................... 9547 2726 Le Pine Asian Footscray ..................... 9315 3877Nhà tắmBathroom & Balcony (KL Leak) .. 0432 041 878 Melbourne Bathroom Specialist .. 0411 408 721


   106   107   108   109   110