Page 98 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 98

22 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <Lifestyle> • Live Radionghiệm tương tự, để xem xét cuộc sống với anh chị em ảnh hưởng thế nào đến tính cách của chúng. Marc Jambon, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Toronto, cho biết: “Chúng tôi thấy rằng, cả trẻ nhỏ lẫn anh chị của chúng đều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển sự EQ (trí tuệ cảm xúc) và sự đồng cảm.”Kết quả của nghiên cứu vẫn giữ nguyên ngay cả khi xem xét nhân khẩu của gia đình, cách nuôi dạy con cái và chất lượng mối quan hệ giữa anh chị em. “Các tác động không thay đổi đối với tất cả trẻ em trong nghiên cứu, nhưng vẫn có ngoại lệ: Các cậu em trai không đóng góp vào những thay đổi đáng kể trong việc phát triển sự đồng cảm của chị gái,” Jambon nói. “Lý do phía sau có thể đến từ khác biệt giới tính và vẫn cần được khám phá.”Mức tăng này đáng kể hơn nếu trẻ có anh chị em từ nhỏ đã biểu lộ sự ấm áp, tốt bụng. Một điểm đáng chú ý khác trong nghiên cứu là khoảng cách tuổi tác.Các nhà nghiên cứu lập luận rằng, khoảng


   96   97   98   99   100