Page 57 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 57

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 57bệnh. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, nhân viên y tế và các chuyên viên y tế đã nghỉ hưu, cũng đã được kêu gọi trở lại làm việc như một biện pháp ứng phó với dịch bệnh của chính quyền.Chính quyền bang đang tiếp tục thảo luận với các bệnh viện tư nhân nhỏ hơn về khả năng bổ sung mà họ có thể cung cấp khi đại dịch lên đến đỉnh điểm.CSIRO bắt đầu thử nghiệmcác loại vắc-xin tiềm năngchống lại COVID-19THURSDAY, APRIL 2, 2020Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung (CSIRO) đã bắt đầu thử nghiệm các loại vắc-xin tiềm năng chống lại virus corona – một “cột mốc quan trọng” trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19.Các nhà khoa học của CSIRO đang thực hiện giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho hai ứng viên vắc-xin tại cơ sở an toàn sinh học cao của tổ


   55   56   57   58   59