Page 53 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 53

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 53bằng không.Phần cuối của mô hình cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu các biện pháp giãn cách vật lý được dỡ bỏ quá sớm hoặc quá nhanh. Kết quả có thể là sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm, có khả năng gây ra thảm họa theo cấp số nhân trong các trường hợp – ngay cả khi trước đó đã có 90% người dân tuân thủ.Điều đó có nghĩa là người Úc cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ cho đến khi có lệnh nới lỏng phần nào được ban hành.Hỗ trợ việc làm trong ngành nông nghiệp cho những người vừa bị mất việcTHURSDAY, APRIL 2, 2020Chính quyền bang Victoria đang cung cấp cho những người lao động bị mất việc làm một khởi đầu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, và đảm bảo các nhà sản xuất cơ bản có đủ nguồn nhân


   51   52   53   54   55