Page 5 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 5

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 5năng chống lại COVID-19 ...............................................57Các dịch vụ giao thông công cộng tại Melbourne sắp bị cắt giảm......................................................................... 59Đại dịch tác động đến di dân ra sao và lời khuyên dành cho họ .......................................................................61Hỗ trợ nhân viên làm công việc thiết yếu được gửi con đến trường mầm non miễn phí ........................... 65STATEMENT: UPDATE ON CORONAVIRUS MEASURES .......................................................................67Updated quarantine arrangements for non-cruise maritime, air crew ......................................................... 6948-146 HANNA ST. NOBLE PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


   3   4   5   6   7