Page 44 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 44

44 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <News> • Live Radiodo những hạn chế đối với các cuộc đấu giá và các buổi mở cửa cho người mua xem nhà đã làm giảm doanh số bán nhà.Giá nhà đã tăng 0.7% trong tháng Ba, mặc dù doanh số bán nhà đã giảm nhiều hơn ở nửa cuối tháng Ba khi các hạn chế có hiệu lực, theo công ty CoreLogic. Giá nhà đã tăng 1.1% ở Syd- ney, 0.4% ở Melbourne, 0.6% ở Brisbane, 0.3% ở Adelaide, 0.5% ở Perth và 2.0% ở Darwin, trong khi giá nhà ở Hobart giảm 0.2%.Điều này đồng nghĩa giá nhà trung bình ở Syd- ney là $1,020,849 và ở Melbourne là $819,611. Giá nhà trung bình ở Brisbane là $557,714, trong khi Adelaide ghi nhận con số $474,425, Perth là $461,845, Hobart là $513,325 và Dar- win là $473,479.Theo hãng tin Yahoo News, trưởng phòng ng- hiên cứu của công ty CoreLogic, ông Tim Law- less, dự đoán số nhà ở dân dụng được bán thành công sẽ giảm đáng kể trong những tháng sắp tới. Lý do là vì những hạn chế được chính phủ áp đặt, cũng như niềm tin tiêu dùng giảm, tỷ lệ


   42   43   44   45   46