Page 39 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 39

Mục lục <News> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 39Nỗ lực bảo vệ việc làm và cộng đồng địa phươngMONDAY, APRIL 6, 2020Chính quyền Lao động đã kêu gọi các chính quyền địa phương ở Victoria nên nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này và không sa thải hay buộc nhân viên thôi việc, theo Premier.Đầu tuần này, Giám đốc phụ trách Chính quyền Địa phương Adem Somyurek và Giám đốc phụ trách Việc làm Martin Pakula đã viết thư gửi đến các hội đồng địa phương để khuyên họ phải tiếp tục cung cấp các chức năng quan trọng cho cộng đồng.Các hội đồng cũng được kêu gọi hợp tác với chính quyền bang, thông qua Quỹ Việc làm Victoria trị giá 500 triệu đô la, để giúp đỡ cho những người đã bị mất việc làm và đảm bảo các dịch vụ địa phương vẫn được tiếp tục cung cấp. Mọi cấp chính quyền ở Úc đang hành động để bảo vệ cộng đồng.


   37   38   39   40   41