Page 28 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 28

28 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Mục lục <News> • Live Radiotròn bình thường, siêu trăng có kích thước lớn hơn từ 7% đến 14% và sáng hơn 30%. Trên thực tế, mặt trăng sẽ nằm cách trái đất 356,907 kilomet.Tùy thuộc vào vị trí của bạn ở Úc, thời điểm thích hợp nhất để ngắm siêu trăng cũng sẽ khác nhau.- Tại Sydney/Central Coast: Mặt trăng bắt đầu mọc vào lúc 6:05pm ở hướng Tây, tầm nhìn tốt nhất rơi vào lúc 11:06pm về phía Bắc – Tây Bắc.- Tại Melbourne: Mặt trăng bắt đầu mọc vào lúc 6:29pm ở hướng Đông, tầm nhìn tốt nhất rơi vào lúc 11:22pm về phía Bắc.- Tại Brisbane: Mặt trăng bắt đầu mọc vào lúc 6:00pm ở hướng Đông, tầm nhìn tốt nhất rơi vào lúc 11:01pm về phía Bắc – Tây Bắc.- Tại Adelaide/Gawler: Mặt trăng bắt đầu mọc vào lúc 6:26pm ở hướng Đông, tầm nhìn tốt nhất rơi vào lúc 11:17pm về phía Bắc.


   26   27   28   29   30