Page 162 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 162

2 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Danh mục • Đặt quảng cáoTelephone: 03. 9014 1438 Hotline: 0468 965 298 Updated News: vtimes.com.auYear 23th, Issue 1120 Friday, 10 April, 2020The trusted source for the Vietnamese in Victoria since 1997.DANH MỤC RAO VẶT • CLASSIFIEDSBán đồ đạc............................................................................4 Bán nhà ................................................................................4 Bán xe ...................................................................................4 Các dịch vụ khác................................................................4 Cần người ............................................................................5 Cho mướn nhà....................................................................8 Lời Nguyện ..........................................................................9 Sang shop.............................................................................9 Share phòng ..................................................................... 12 Thuê nhà ............................................................................15 Tìm bạn...............................................................................1625


   160   161   162   163   164