Page 124 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 124

8 Viet Times • Friday, April 10, 2020 Danh mục • 9999 1389 Âm nhạcAustral Piano World ..............................9497 2616 Concert Audio Visual ........................... 9318 1234 Minh Hong - Guitar Tuition .......... 0422 082 016 Tấn Tài Karaoke ............................. 0403 380 587B2BAnh Dũng/ Sang Garage Xe ......... 0431 186 263 Bsmarter POS System....................0423 693 305 Fast Way Couriers ................................ 9320 8107 Jani King Cleaning ........................ 0481 286 993 Jorbella Interiors P/L.................... 0405 108 603 Sang Shop/Anh Kha ....................... 0431 695 846 Twina/ Hallam Bakery.................. 0433 066 057Bảng hiệuAnh Kiệt/ Hoạ sĩ ............................ 0411 307 950 K&H Sign Printing Commercial .........9315 1661Báo động - InternetSecurity Alarm.................................0411 619 353


   122   123   124   125   126