CHÚ Ý: Melbourne xin gọi số (03) 8080 1030 hay Sydney xin gọi số (02) 8080 5100, hay tại Mỹ 563.999.3268 từ bất cứ điện thoại nào để nghe đài Cherry Radio tiếng Việt và Nhạc yêu cầu! Tải App cho iPhone hay Samsung, Sony, LG ngay! *Xin lưu ý phí điện thoại.

Victoria: Sinh viên và các doanh nghiệp phát biểu ý kiến về hệ thống đào tạo nghề của tiểu bang

18:00' 16-04-2018
Sinh viên và các doanh nghiệp ở Victoria sẽ có cơ hội đánh giá những trải nghiệm giáo dục và đào tạo nghề của họ trong hai cuộc khảo sát lớn nhất trong số những cuộc khảo sát cùng loại.

  Photo: Get Regional
  Khoảng 200,000 người học nghề ở Victoria trong năm 2017 sẽ có cơ hội phản hồi và khoảng 30,000 doanh nghiệp tiếp nhận các thực tập sinh và học viên sẽ được hỏi về trải nghiệm của họ với hệ thống đào tạo và các trường TAFE ở Victoria.
  Thông qua chiến lược Ưu tiên Đào tạo Kỹ năng, chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews sẽ làm việc với các sinh viên, các ngành công nghiệp và các nhà tuyển dụng để cải cách hệ thống đào tạo, nhằm đảm bảo sinh viên được đào tạo những kỹ năng cần thiết để có việc làm.
  Phản hồi từ cả hai cuộc khảo sát sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc để không ngừng nâng cao chất lượng của hệ thống đào tạo và các trường TAFE ở Victoria, và đáp ứng những thay đổi và nhu cầu về kỹ năng của lực lượng lao động.
  Khảo sát Sinh viên năm 2018 sẽ kéo dài từ ngày 14/3 đến ngày 11/5 cho những sinh viên đã hoàn thành khóa học vào năm 2017. Học sinh sẽ được nhận thông tin bằng đường bưu điện và có thể trả lời cuộc khảo sát trực tuyến, bằng tin nhắn SMS hoặc bằng đường bưu điện.
  Khảo sát Người sử dụng lao động năm 2018 sẽ kéo dài từ ngày 21/3 đến ngày 18/5 cho các doanh nghiệp tiếp nhận các thực tập sinh và học viên đã được đào tạo nghề trong năm ngoái.
  Các doanh nghiệp sẽ được nhận thông tin bằng đường bưu điện và có thể trả lời cuộc khảo sát trực tuyến hoặc bằng đường bưu điện. Cuộc khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên thường niên dựa trên các chỉ số hiệu quả đầu ra của quốc gia để đánh giá chất lượng đào tạo và chỉ số kết quả việc làm để đánh giá hệ thống đào tạo và các trường TAFE.
  Kết quả từ cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để quản lý thị trường trợ cấp của chính phủ, loại bỏ các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo không đạt ngưỡng chất lượng và cung cấp cái nhìn sâu sắc về chất lượng và kết quả đào tạo ở mức độ nhà cung cấp cá nhân.
  Cuộc khảo sát năm 2017 cho thấy 77% sinh viên cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo mà họ tiếp nhận, trong khi 73% cho biết họ đã đạt được mục tiêu chính của việc đào tạo và 74% sinh viên giới thiệu nơi đào tạo của họ cho người khác.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

  Dịch vụ nổi bật – Favourite Business
  Bạn đang tìm kiếm các dịch vụ có liên quan đến Kế toán - Thuế vụ? Báo Viet Times xin giới thiệu:
  Hồng Ngọc/ Accounting Service
  383 Corrigan Road, Keysborough VIC 3173
  Telephone: 9711 5529