Victoria: Định hướng tương lai cho ngành nông nghiệp của tiểu bang

14:00' 16-04-2018
Giới hữu trách bang Victoria đang khuyến khích các nông dân trẻ tuổi ở tiểu bang hỗ trợ định hướng tương lai cho ngành nông nghiệp, và bắt đầu nhận thư bày tỏ quan tâm để tham gia Hội đồng Tư vấn Nông dân Trẻ.

  Photo: ABC
  Giám đốc phụ trách Nông nghiệp Jaala Pulford hôm 11/4 thông báo muốn nhận thư bày tỏ quan tâm để tham gia hội đồng từ các nông dân và những người làm việc trong chuỗi cung ứng sợi và thực phẩm.
  Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đang tìm kiếm những người trẻ tuổi năng động, có kỹ năng và đam mê thuộc tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và vùng miền để tham gia Hội đồng Tư vấn Nông dân Trẻ.
  Hội đồng sẽ bao gồm tám thành viên với sự cân bằng về giới tính, lĩnh vực và vùng miền. Các thành viên của Hội đồng sẽ có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, bao gồm quản lý trang trại, kinh doanh nông nghiệp, tài chính, giáo dục, thị trường quốc tế và phát triển khu vực.
  Các thành viên của Hội đồng sẽ tư vấn cho chính quyền bang về các vấn đề và việc triển khai các chương trình dành cho những người trẻ tuổi làm việc trong ngành nông nghiệp.
  Các thành viên hội đồng cũng sẽ là các đại sứ trẻ tuổi thu hút những người mới tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp đang phát triển mạnh của tiểu bang. Chính quyền bang sẽ nhận thư bày tỏ quan tâm tham gia Hội đồng từ nay đến ngày 11/5/2018.
  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web vic.gov.au/youngfarmers.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SM Roller Shutters Vùng: Springvale. Phone: 0456 789 784
Xem thêm

Chuyên lắp ráp và sửa chữa: Cửa cuốn an toàn, security door, sliding door và security grill.Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ